Monday, February 28, 2011

Konsep Asas Teknik CSR 100

Kita sebenarnya mengintai peluang memasuki post (setup) selari dengan trend semasa berdasarkan kepada asas2 trading (SNR) dengan memanfaatkan keunikkan fenomena role reversal untuk BUY di RBS (support) & SELL di SBR(resistance).

Buy di RBS (support) - Trend Semasa Up

Sell di SBR (resistance) - Trend Semasa Down

Cam Mana nak decide STOP LOSS

Jawapan Masta JGV; Secara peribadi, saya berpendapat yang TERBAIK adalah mengunakan pengiraan Risk to Reward Ratio. Sebagai contoh jika saya setkan TP = 100 pips saya akan setkan SL = 50 pips. Ini akan memberikan R : R = 1 : 2. Dengan lain perkataan, saya boleh cover balik 2 kali post yang lost dengan hanya 1 kali post yang win aja


No comments:

Post a Comment