Friday, February 1, 2013

Cari SBR Line

Cari SBR Line or ZoneTrend - Down Trend

Istilah2 penting yang perlu di ambil perhatian disini, S n R, Breakout, SBR , H - L - LH - LL - LH - LL dan seterusnya.

Perhatikan dimana kedudukan SBR dan bagaimana ianya di lukis secara manual.

Nota:

Teknik ini based pada pure price action sahaja dan tidak ada apa2 pengiraan di buat. SBR hanya boleh di lukis apabila fenomena "Role Reversal" berlaku. Mesti ada Support, Breakout dan Resistance. Fungsi Support telah berubah kepada Resistance. SBR = Support become Resistance. Untuk RBS adalah sebaliknya. Rujuk balik kepada Charts,

No comments:

Post a Comment