Saturday, March 6, 2010

Intipati Teknik CSR100

SBR = Support become Resistance -----> Maksudnya Support telah bertukar fungsi kepada Resistance. Mula2 line/zone itu berfungsi sebagai Support tetapi selepas berlaku breakout, Support tadi bertukar fungsi pula sebagai Resistance

RBS = Resistance become Support ------> Maksudnya Resistance telah bertukar fungsi kepada Support. Mula2 line/zone itu berfungsi sebagai Resistance tetapi selepas berlaku breakout, Resistance tadi bertukar fungsi pula sebagai Support.

FENOMENA ini di kenali sebagai "ROLE REVERSAL"

TEKNIK CSR100 adalah gabungan "BASIC TRADING RULES" (BUY at Support & SELL at Resistance) dengan keunikan "FENOMENA ROLE REVERSAL." dan berpaksikan kepada "TRADE WITH THE TREND". Hasilnya satu TEKNIK yang cukup lengkap, simple & profitable

No comments:

Post a Comment